GSM Sender

Publisert: 05.02.2018 16:02
GSM Sender

GSM sender for innbygging i PowerMaster-10/30 sentraler.
Passer også til PowerMax Complete/Express

GSM-350 PG2 Python passer til PowerMaster-10 og 30.

Senderen settes inni sentralen og er nødvendig dersom systemet har kameradetektorer. Den muliggjør kommunikasjon mot server for polling og gir sluttkunder mulighet til å får SMS/oppringing ved alarm, strømbrudd, lavt batteri o.l.