Bli synlige med Team Telemark

Team Telemark inviterer virksomheter som ser verdien og potensialet til samarbeid knyttet til profilering og kommunikasjon. Alle økonomiske samarbeid bidrar og blir brukt av Team Telemark til å innfri sine målsettinger best mulig.

Mer enn en tradisjonell sponsoravtale

Team Telemark byr på langt mer enn tradisjonell sponsing. Et samarbeid kan og bør omfatte følgende elementer avhengig av nivå:

Profilering på løpere, drakter, kjøretøy, nettløsninger og sosiale media.

Markedsføring der Team Telemark kan benyttes eksklusivt i egne aktiviteter.

Nettverk der virksomhetene gir hverandre merverdi og innbyrdes salgseffekt.

Salg som økes gjennom bistand fra nye løsninger og gjennom at man enklere og bedre når «hele» Telemark.

Kompetansedeling mellom Team Telemark og samarbeidspartneren.

– Opplevelser og deltakelse knyttet til våre konkurransearenaer.

Inspirasjon til økt fysisk aktivitet.

Samfunnsengasjement der en deltar sammen med Team Telemark i arbeidet med økt fysisk aktivitet og idrettsglede hos barn og unge.

Gode avtaler for begge parter

Team Telemark ønsker å inngå avtaler med virksomheter som ser reelle verdipotensialer og som passer til Team Telemarks profil. Det handler om å nå mål som vi sammen setter og evaluerer i etterkant.