Nå kan du leie snøscooter i Rauland

Publisert: 06.12.2018 18:12

Du trenger ikke bo i Rauland for å kjøre snøscooter. Snowmobile Camp Rauland leier ut snøscootere med dagsløyve, slik at du kan benytte deg av løypenettet for snøscootere i Rauland.

Har du førerkort for snøscooter (må forevises), kan du enkelt leie scootere hos Snowmobile Camp. Med dagsløyve kan du også leie selv om du ikke er bosatt i Vinje. Det er et eget løypenett for rekreasjonskjøring med snøscootere, disse er merket i kart på nettsidene.

Løypenettet har maks hastighet på 70 km, veitrafikkloven er gjeldende i hele løypenettet. Traseen skal følges til enhver tid, det er lov å kjøre 30 meter ut fra løypa for å raste. Forbud mot stopp/raste er merket med skilt. Ved overtredelse av løypereglene og veitrafikkloven kan det utskrives et forelegg opp til kr. 15.000,-. Det er ofte kontroller i Rauland så slike overtredelser kan fort bli kostbart. Men kjører du varsomt og i de merkede traseene har du mange flotte naturopplevelser i vente!

Snowmobile Camp leier ut snøscootere, slede og hjelmer. Utkjørings-steder er fra Raulandsfjell.

Snowmobile Camp er å treffe på tlf: 41 26 97 56 eller e-post snowmobile.camp.rauland@gmail.com

https://www.snowmobile-camp-rauland.com/