Praktisk informasjon

Det skal være enkelt å ha hytte i Holtardalen. Her finner du litt praktisk informasjon som du som hytteeier vil ha nytte av å vite.

Vi anbefaler også hytteeiere å melde seg inn Rauland Hyttevelforening  som gir mye nyttig og relevant informasjon.

Har du noen spørsmål?

Kontakt Stein Birger Johnsen, daglig leder Rauland Invest 
[email protected] / 99 54 54 99


Brøyting

Brøyting og sommervedlikehold av veier er satt bort til Leirbekk Utbygging AS. Dette er en tinglyst ordning, som ikke skal endres. Prinsippet er at alle betaler det samme for disse tjenestene, uavhengig av når man kjøpte hytte eller hvor lang vei man har. Dette er en svært enkelt for alle.

 Leirbekk Utbygging har igjen satt dette arbeidet bort til Rauland Maskin AS.

 Prisen for dette er for 2021 kr 12 650,-. Fra 2022 går prisen ned til kr 10 625,-.

 Det skal etableres en egen brøyteordning via en APP fra firmaet Hyttetjenester i 2022.

 Det finnes en døgnbemannet brøytevakt på tlf 90 22 12 34

Parkering

All parkering skal finne sted på egen eiendom. Dersom man må parkere et annet sted over natten, må dette avklares med Rauland Invest eller Rauland Maskin. Bakgrunnen for dette er at parkerte biler vil stå i veien for brøyting og annen drift. Tilsvarende gjelder for tilhengere.

Vann og avløp

Rauland Maskin har det praktisk ansvaret for den daglige drift av anlegget, som eies av Rauland Invest.

Vakttelefon er 90 22 12 34.

Det kan også være problemer med vannforsyning og avløp fra Vinje kommune.

Det er viktig at alle holder sine hytter oppvarmet, for å unngå frost.

Skog og andre fellesområder

Det er ikke tillatt å hugge trær utenfor egen tomt uten tillatelse fra Rauland Invest. Det er ofte mulig å hugge ved. Dette er en hyggelig hobby og man får anvist et område av Rauland Invest.

Gje Låm

Gje Låm er løypeavgiften i Rauland! I Holtardalen er dette en tinglyst forpliktelse som påhviler alle hytter. Noen steder er dette tinglyst direkte på din tomt, andre ganger følger det av tinglysing på den eiendom din tomt er fraskilt fra og noen ganger følger dette bare av kontraktene. Det kan skje at noen selgere har glemt å opplyse om dette ved videresalg, men vi regner med at alle uansett betaler dette med stor glede. Dette er din garanti for at det faktisk ER løyper til vårt område. Og bedre skal det bli! Dette koster nå kr 1000,-. Det er neppe dyrt for flotte opplevelser i et av Norges beste løypenett!

Kildesortering er fremtiden - også på hytta!

Det er innført kildesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet ved Holtardalen og ved Vierli. Du kan hente matavfallsposer gratis i en av matbutikkene i Krossen. Husk at bioposer er ferskvare, så man trenger ikke hente flere ruller enn det man benytter noen måneder frem i tid.

Containere

Dersom en container er full, må du forsøke en annen! Dersom alle er fulle må du benyttet et annet returpunkt, ta med deg avfall hjem eller vente på tømming. Fulle containere kan meldes til Renovest på tlf 35 06 80 00. Avfall skal aldri legges på utsiden av en container, selv om andre har gjort dette før deg! Nesten alltid er det ledig i en annen luke. Her oppe er det både fugler, rev, ulv og bjørn som drar søppel utover. Dette går i snøfreser og bekker og forsøpler vår vakre natur.

Annet avfall

Bygningsmaterialer, elektroavfall og annet som ikke er vanlig husholdningsavfall må leveres til avfallsmottak i Åmot eller Vinje. Dette skal ikke legges på de vanlige returpunktene. Juletrær skal ikke legges igjen. Dette lager dere til kompost eller brenner i peisen!

Kameraovervåkning

Det er kameraer på enkelte av returpunktene. Det er dessverre slik at noen fyller opp med feil type avfall, og vi må sammen arbeide for at dette tar slutt.

Fremtiden

Det er store prosjekter knyttet til renovasjonspunktene. Det vil komme nye containere og returpunktene vil bli både opplyst og ryddige. Rauland Invest oppfordrer alle til å sortere riktig. Bli med på en dugnad for å holde disse plassene pene og ordentlige! Se mer på renovest.no

Viktige forhold ved kjøp i Holtardalen

Dette utdraget fra en kjøpekontrakt tar for seg spesielle forhold rundt eiendommen, vann, avløp etc. og har mye nyttig og viktig informasjon.

Les mer:  Planer og dokumenter