Vil du ta eit arbeidsår eller tre på hytta?

Publisert: 02.06.2021 16:06

Vinje kommune er 1 av 9 «foregangskommuner» som jobbar med Felles Kommunal Journal, tidlegare kalt Akson, for å nå målsetjinga med Én innbygger – én journal. Målet er tryggare og betre helsetenester. Nå søker prosjektet og kommunane etter fleire ressurspersonar som kan ta prosjektet vidare.

Prosjektet treng fleire ressursar, og ein av rekrutteringsformene er at involverte kommunar sjølv tilset eller formidlar aktuelt personell til KS. Vinje kommune har høve til å kombinere engasjement i Felles Kommunal Journal med jobbing med heiltidskultur og turnus hjå oss.

Les meir om prosjektet og ledige stillinger  (Word-dokument)