Støttegruppen for Luftambulanse til Vinje

En base for luftambulanse i Vinje er viktig for beredskapen i fjell-Telemark, mener støttegruppen som også har sendt brev til Stortinget i anledning saken.

Vinje er et stort område med store avstander, noe Støttegruppen mener er god grunn til å etablere en base for luftambulanse i Vinje/Hovden-området. Saken er på høring i Stortinget og skal avgjøres om kort tid – og støttegruppen oppfordrer alle som er opptatt av å sikre dette vedtaket om å engasjere seg:

Er du enig? Meld deg inn i Støttegruppen for Luftambulanse til Vinje

Les mer:
» Presentasjon
» Brev til Stortinget
» Hvorfor base i Vinje?
» Samfunnsøkonomisk analyse