Reinhaldar og kokk – me treng deg!

Publisert: 18.04.2023 09:04

Raulandsakademiet ligg vakkert til ved Totak og Raulandsfjella og er kjent for sine mange kurs i tradisjonshåndverk. Universitetet i Søraust-Noreg med Campus Rauland, held til her som leigetakar. Raulandsakademiet husar også ein vandrarheim og har eige kjøkken med kantinedrift. Her er og høve til å halde store og små selskap og arrangement. Kjøkkenet er kjend for god heimelaga mat. Telemarkstunet er og ein del av Raulandsakademiet.

Det er stor variasjon i oppgåvene og aktivitetane på Raulandsakademiet. Studentar, tilsette og gjester er lokale, nasjonale og internasjonale.

No søkjer me vikar som reinhaldar og kokk i fast stilling som vil vere med og jobbe for å skape eit unikt og triveleg miljø for våre gjester. Kjenner du deg igjen med skildringa under, vil me gjerne høyre frå deg:

  • Du er sjølvstendig og jobbar godt i team
  • Du er positiv og serviceorientert
  • Du er fleksibel

Vakariatet som reinhaldar kan med moglegheit forlengast. Stillinga som kokk er ledig omgåande.

Kokk 100% 

Kvalifikasjonar:

  • Fagbrev som kokk. Relevant erfaring kan vurderast
  • Norsk min. nivå B2, skriftleg og munnleg

Som kokk vil du arbeide i turnus i helgar og på kveldar.

For meir informasjon, ta kontakt med kjøkkensjef: Yvonne Minde, tlf: 951 53 469

Reinhald 

Kvalifikasjonar:

  • Fagbrev ein fordel, men relevant erfaring og gode referansar vil også telle
  • Norsk min. nivå B1, skriftleg og munnleg

Vi kan tilby:

  • Eit spennande miljø
  • Ein arbeidsplass i utvikling
  • Løn etter avtale

Personleg eignaheit vil bli vektlagd.

Oppstart snarast.

For meir informasjon, ta kontakt med dagleg leiar Torhild Naustvik-Jortveit,

tlf 907 90 360

Søknadsfrist: 8. mai 2023

Søknad kan sendast til: post@raulandsakademiet.no