Raulandsakademiet søker kjøkkensjef/kokk 100% fast stilling

Publisert: 04.07.2022 18:07

Raulandsakademiet driv med kurs, overnatting, kantine, selskap og ulike arrangement. Universitetet i Søraust-Noreg, Campus Rauland, held til her som leigetakar.

Stillinga er ledig frå 1.oktober. Me søker ein god kokk og kjøkensjef, som må kunne jobbe sjølvstendig og saman med andre, like å stå på i periodar, og vere ein positiv bidragsytar til
miljøet på staden.

Turnus med arbeid kvar 3.helg. Må vere fleksibel m.o.t arbeidsmengde og -tid. Må kunne snakke og skrive norsk. Løn etter avtale.

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar Marit Jortveit, tlf. 47661568.

Send søknad med attestar til Raulandsakademiet A/S, Akademiet 2, 3864 RAULAND eller på e-post [email protected] innan 1.august 2022.