mandag 1. juli

Veving av interiørtekstilar

Start: 1.7.2019

Slutt: 7.7 2019

Kursnummer: 1978

Lærar: Eli Wendelbo

Påmeldingsfrist: 20.mai.

Avlyst 

Les korleis du kan få 10% rabatt!
Påmelding

På dette kurset vil du få ei kort innføring i ulike garnkvalitetar og bindingar som høver godt til interiørtekstilar.  Du kan få veve stoff til stoltrekk, ulike stoffkvalitetar til puter, pledd i forskjellige kvalitetar. Vidare får du lære å lese vevoppskrift, planlegge, analysere bindingar og rekne ut garnforbruk, lage renning og sette renning i veven om du ikkje har vore borti dette frå før. Alle får kvar sin vevstol og det er mogeleg å veve prøver på forskjellige oppsett.

Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 20. mai

Mål: Målet med kurset er at du som kursdeltakar skal få innblikk i ulike materialar og bindingar som høver til interiørtekstilar og korleis du sjølv kan rekne ut og planlegge eigne vevprosjekt.

Spesielle krav: Det er ikkje spesielle krav knytt til vevkurset, men har du kjennskap til veving er dette ei føremon. Kurslokalet ligg i 500 m i frå Raulandsakademiet. Om du treng skyss til kurslokalet, kan dette avtalast på førehand.

Innhald/dagsplan:

Måndag: Fordeling av vevar, arbeidsoppgåver. Nokon vil kunne gå direkte i gang med veving, andre vil vere med å planlegge og renne, tre hovlar og gjere klar veven.

Tysdag – laurdag: Praktisk arbeid på vevsalen, kombinert med felles gjennomgang av det vi held på med, enkel bindingslære

Søndag: klippe ned og gjere klar tekstilane mest mogeleg, rekne ut garnforbruk, rydde vevsalen.

Studiemateriell og verktøy:       

Tjukke sokkar eller lette sko til innebruk.

Notatbok, skrivesaker.

Saks og måleband, heklenål nr. 2 eller 2,5.

Husk å merke alt privat utstyr med namn!

Prisar: Pris for materialar er individuelt, men du vil kunne rekke 2- 5 produkt. Kurslærar har eit godt utval av materialar, men om du har eigne materialar du gjerne vil bruke, kan du ta med dette

Pute 50 x (50) 70 cm  forbruk 1,5 m bomull/ull ca. kr. 175,-

Pute 50 x  (50) 70 cm forbruk 1,5 m bomull/lin ca. kr. 200,-

Pledd 100 x 180 cm ull forbruk ca. 600 g.  kr. 450 – 500 kr.

Stoltrekk 65 cm breidde, bomull/ull per m. ca. kr. 150,-

Oppgjer:  kontant eller med vipps til kurslærar.

Arbeidsform: Fellesundervisning, forelesing,  individuell undervisning, praktisk arbeid på verkstad

Vi gjer merksam på:

  • Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
  • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Pris på kurset kr 6000.- Opphald og mat i 6 døger kr 6540.- (1090 pr døger)

Om Eli Wendelbo:

Eli Wendelbo har lang røynsle med vevkurs for barn og for vaksne på ulike nivå og har også undervist på fagopplæring i vev i regi av studieforbundet kultur og tradisjon. Til dagleg arbeider ho som universitetskolelektor ved USN, campus Rauland der ho underviser i m.a. tekstilfag og fargelære.

Eli Wendelbo, Øyfjellvegen 2606, 3864 Rauland      tlf.  + 47 99020073

E-post. [email protected]

Facebook: Eli Wendelbo eller Rauland Husflidslag

Datomandag 1. juli
TidspunktHele dagen