mandag 26. juli, kl 19:00

Sølv, filigran grunnkurs

Start dato: 26.07.2021
Slutt dato: 01.08.2021
Kursnr.: 2185
Lærar: Eli Taugbøl
Påmelingsfrist: 14. juni

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Dette er ein grunnkurs i filigran.  Kurset passer for de som har eit godt grunnlag og erfaring med sølvarbeid frå før.

Kursplan:

Felles oppgaver på kurset: Halsring (lage kruseer, kuler/kjørner og ulike tvinna tråder) og knapperoser.

Ellers er det frihet under ansvar.

Mål: Å gi innføring i filigranteknikk.

Ant. timar med lærar 42

Spesielle krav: Du må ha erfaring med sølvarbeid frå før. Filigran består av mange små detaljer så det er viktig å se godt. Ta gjerne med sterke briller og eller lupe ved behov.

Studiematriell:

Her kjem meir informasjon.

Ta med skrivesaker.

Lesemateriell: 

‘Filigran’ av Marit Andersen.

Utstyr får du kjøpt hos:

  • Grenland stein og sølv har alt (både sølv og verktøy) som trengs til filigranskurset og de leverer meget raskt Grenland Stein og sølv, Storgata 211, 3912 Porsgrunn, Tlf. 35550472, 35558654
  • K. A. Rasmussen AS, Postboks 4455, 2326 Hamar. Tlf. 62512710. (har både sølv og verktøy)
  • Edeltek AS. Lysernveien 790, Spydeberg. Tif. 69837555 (har både sølv og verktøy)
  • Nogusra A/S, Hovfaret 17 A, pb. 311 Skøyen, 0212 Oslo, tlf. 22506290 (har både sølv og verktøy).
  • Max Johanson eftf. As, Postboks 50, Tveita, 0617 Oslo. Tlf. 24149770 (har verktøy og halvfabrikata).
  • Norsk Edelmetall AS, Jernbaneveien 6A, 1400 Ski

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og frå arrangør. Trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Litt fellesundervisning og mykje individuell rettleiing.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Eli Taugbøl

Facebook: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=488378621218621&set=a.708253589231122

Tlf.: 99647076

E-post: [email protected]

 

 

Datomandag 26. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00