mandag 29. juni

Geologi. bergarter og landskap

Start dato: 29.6.2020
Slutt dato: 5.7.2020
Kursnr.: 2058
Lærar: Ellen M O Sigmond
Påmeldingsfrist: 18. mai

Kurset er avlyst 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Kurset tek for seg geologi, særlig bergartene, om grunnen vi bor og bygger  på, om de enorme tidsrom, om de ulike livsvilkår som bergartene gir menneskene. Det blir ein god del teori og så skal vi ut på tur og se på bergarter og landskap. Det er mye spennende å se i Vinje. Og geologikarta i området er svært gode. Ellen M O Sigmond, har gjennom hele sin  yrkeskarriere jobbet som geolog og kartlegger ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). – Vår kunnskap om Norges geologi er ganske dårlig. Bare halvparten av landet er kartlagt i målestokk 1:50 000, og svært mange kommuner har ikke et eneste geologisk kart innenfor sine grenser. Dette gjelder ikke Vinje kommune, her er det bra kart. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 18. mai.

Dette skriv Ellen M Sigmond om kurset:

Geologikurs , Raulandsakademiet

Hvem kan delta på kurset?

 • Alle som er interessert i naturen omkring oss og landskapsdannelsen kan delta.
 • Det stilles ingen spesiell krav verken til fysisk form eller  utdannelse,- interessen er det viktigste!
 • Alle vil ha glede av kurset på turer i fjell og mark,  og mange vil ha direkte nytte av det i sitt arbeid.

Hvem har direkte nytte av kurset?

 • Alle som arbeider med arealplanlegging  og i  teknisk etat i kommunene. Geologiske forhold er avgjørende for hvor man kan tillate hyttefelt, husbygging, valg av tunnel-traséer, hvilke fiskevann bør kalkes, hvor er det fare for radon, hvor er de beste bergartene til vei-grus, pukk og asfalt-tilsetning, hvor bør den nye veitraseen legges, hvor er de beste beiteområdene, hvilke land-bruksområder bør ha særskilt jordvern, finnes det verdifulle mineraler, bergarter eller spesielle naturfenomener i området,  -geologien ligger til grunn for det meste.
 • Alle som arbeider med naturstein, skifer, pukk,  grus ,  veianlegg eller anlegg i fjell og innen oljeindustrien.
 • Alle som underviser i naturfag
 • Undervisningen blir  morsommere når bergarter og  fenomener som ras, foldinger, vulkanutbrudd og bevegelser i jordskorpen   kan demonstreres i nærmiljøet.

Hvordan foregår undervisningen

 • De første dagene vil undervisningen foregå inne, og vil være delt mellom foredrag og løsning av enkle oppgaver. Her må man få inn den grunnleggende  geologiske forståelsen ,   bli kjent med de viktigste bergartene og mineraler, vulkanutbrudd, fjellkjededannelse, omdannelse av bergartene i dypet, m.m.
 • Den siste del av kurset vil  halve dagen foregå ute hvis været er bra, vi studerer bergarter, geologiske fenomener i vegskjæringer eller på småturer langs veier eller stier. Også her vil de som ønsker det og er spreke nok,  få  oppgaver som skal løses ute i feltet (Jeg selv er ikke  sprek nok lenger til turer i terrenget, så jeg vil vise spennende geologi langs  veiene det er langs vegskjæringene at geologiske forhold  kan vises godt!).
 • Opplegget vil tilpasses deltakernes  antall, alder, form  og  ønske.

Hva vil jeg undervise i ?

Jeg vil vektlegge forskjellen mellom hovedtypene av bergarter og mineraler og deres dannelse, de viktigste geologiske prosessene og livets utvikling, jordskorpebevegelser, fjellkjedefoldinger, jordskjelv,  vulkanisme , m.m. ,alt kan bli demonstrert i Vinje. Vi kommer ikke utenom klimaet, og her vil jeg ta for meg endringene  som har skjedd den siste million år, med istider og mellomistider.

Studiemateriell

Det er ingen krav til utstyr, men dette er greit å ha med:

 • For arbeidet inne bør man ha med hullperm for A4-ark, gode blyanter, tynne tusjpenner (0.1 og 0,2)  og fargeblyanter (lån evt. av barn og barnebarn !)
 • For arbeidet ute er det fint om de  som har  (geologi)-hammer, kompass, lupe, GPS, kartmappe eller kniv tar med det de har, men. dette er ingen betingelse
 • Ta med alminnelige tur-klær og gode sko, og en liten ”svipptur-sekk”.
 • Det er svært mye flott geologi  å se i Rauland og omegn, så vi må ut, – geologi er en utendørs vitenskap!-

Kart, litteratur

 • Vinje er den første kommune i Norge som er helt dekket med geologiske kart i målestokk 1 : 50 000, så kartdekningen er god. Kartene kan kjøpes på kurset, de koster 100 kr. pr stk. Kartet over hele kommunen i målestokk
 • 1: 100 000 koster 200 kr.

Ellers  har jeg med  en del hefter om geologi,  og anbefalt litteratur som dere kan få kjøpt eller bestilt.

 • Jeg anbefaler  ”Norsk geologisk ordbok ” den har ti- tusen oppslagsord med engelsk-norsk, og norsk-engelsk ordliste  og gir svar på norsk på de aller fleste geologiske spørsmål dere måtte ha.. Boken  koster på kurset kr. 300.
 • Den store boken ”Norge blir til” er selvfølgelig også sterkt anbefalt for de litt viderekomne. Jeg har med ett eksemplar til gjennomsyn
 • Velkommen til geologikurs!

Vennlig hilsen Ellen M. O. Sigmond

Ant. timar med lærar 42

Innhald/dagsplan:
Undervisningstid
Måndag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset .
Tysdag –  laurdag: kurs 0830-1600.

Sundag : kurs 0830-1500. Lunchpause 1200-1245

Vi gjer merksam på:
• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet
kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar.
Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Teori og ut på tur

Pris: Kurs 6300,-

Opphald og mat i 6 døger kr 6900,- (1150 per døger, kurspakke)

Lærar: Ellen M O Sigmond
Tlf.: 411 92 107
Adresse: Lidarende 12, 7050 Trondheim
E-post: [email protected]

 

Det er mange artiklar om Ellen M O Sigmond på nettet. 

Les om Ellen M O Sigmond her

 

 

 

Datomandag 29. juni
TidspunktHele dagen