torsdag 25. juli

Forteljarkunst

Start dato: 25.7.2019
Slutt dato: 28.7.2019
Kursnr.: 1995
Lærar: Gunn Inger H. Aareskjold
Påmeldingsfrist: 13. juni

Kurset er avlyst

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Høyrer folk etter når du fortel? Greier du å fengsle tilhøyrarane dine? Eller manglar du det vesle ekstra som gjer at du lykkast i formidlinga?

På dette kurset vil du lære teknikkar som hjelper deg til å:

  • Hugse ei historie, og kunne gjenfortelje ho
  • Bli bevisst på eiga stemme, pust, kropp og mimikk
  • Kunne fortelje med snert og innleving

Du vil bli introdusert for sagn, myter, fabler og eventyr. Vi skal fortelje morosame, triste, saftige, rampete og vakre historier, historier til trøyst og historier til ettertanke.

For å setje fantasien i sving, bruker vi løgner og sanning, gamle postkort, stoff, artige rekvisitter og mykje meir. Når kurset er slutt vil du ha eit knippe historier som du kan ta med heim, og fortelje for vener, familie, kollegaer eller i jobbsamanheng. Kurs fr¨torsdag kl 19 tiol sundag kl 15. Påmeldingsfrist 13. juni.

Mål: Føle glede og meistring for eigne måtar å fortelje på

Bli bedre kjend med eiga stemme og eigen kropp

Oppnå større forståelse for kva det vil sei å formidle ei historie på ein god måte.

Spesielle krav: Ingen spesielle krav.

Kursplan: 

Undervisningstid. Torsdag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden. Fredag – laurdag: Kurs 0830-1600
Sundag: kurs 0830-1500, lunchpause 1200-1245.

Vi fortel til kvarandre, to og to, i små grupper, og i ei felles gruppe. Du får utdelt historier skriftleg, og nokre historier får du munnleg frå Gunn Inger. Vi fargelegg historiene, ser det for oss, og slik blir historiene levande. Vi lærer ikke historiene utenat, men i staden jobbar vi med teknikkar som skal hjelpe oss å fortelje historien med eigne ord, som om vi sjølve var der. På engelsk heiter å lære utenat ”learning by heart”. Det viser korleis vi skal lære historien, vi skal bli kjent med han, og så skal historien koma fra oss. Slik blir kvar historie unik.

Vi jobbar med dynamikken i språket, pauser, frasering og rytme. Vi ser på korleis vi skal starte ei historie, og korleis vi skal slutte ei historie. Vi jobbar med bevisstgjering av egen kropp, og rommet vi er i.

Vi fortel små historier frå eige liv, sanne og usanne, og vi dikter historier saman.  Her er alt mogeleg. Vi går på jakt etter det leikne og barnlige i oss sjølve.

Dei kursdeltakarane som ynskjer det, kan jobbe fram ei historie for visning, enten i gruppa, eller for deltakarar på andre kurs.

Studiemateriell:

Du kan få kjøpt eit hefte med alle historiene.

Ta med skrivesaker

Ingen krav til klede, men ta på ledige og komfortable klede.

Arbeidsform: Fellesundervising og individuelle rettleiing.

Pris: Kurs kr. 4000.-
Opphald og mat i 3 døgn kr. 3270,- (1090 per døger)

Lærar: Gunn Inger Holtan Aareskjold
Tlf.: 91554050
Adresse: Lergravstrand 1d, 3740 Skien

E-post: [email protected]
Facebook: fb.me/FortellerGunnIngerAareskjold

Datotorsdag 25. juli
TidspunktHele dagen