torsdag 28. oktober, kl 19:00

Brikkevev i vevstol

Start dato: 28.10.2021
Slutt dato:31.10.2021
Kursnr.: 2114
Lærar: Ingunn Hovde
Påmeldingsfrist: 16. september 2021

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

På dette kurset set vi opp brikkeveven i ein stor vevstol. Fordelen med å seta opp i ein stor vevstol er at ein får god strekk på trådane, ein får god arbeidstilling og kan lett går til og frå arbeidet. På kurset går vi gjennom: mykje historikk rundt brikkeveving, teikne mønster, lage renning, tre i brikkene, sveipe på, veve, og dersom det blir tid, lære avslutningar og lage duskar. Du bør ha kjennskap til brikkevevteknikken for å bli med på kurset. Vi reknar med at du skal få tid til å lage eit hårband eller eit smalt belte på kurset. Ingunn Hovde er utdanna lærar og har arbeidd med brikkeveving sidan 70-talet. Ho har undervist brikkeveving i 15 år.

Kurs frå torsdag kl 19 til sundag kl 15.

Spesielle krav: Du bør ha kjennskap til brikkevevteknikken.

Innhald/dagsplan:
Studiematriell:

Kurset foregår i ein godt utstyrt vevsal med ein vevstol til kvar deltakar. Vevsalen ligg på Dyre Vaa museet/huset. Det er ca 500 meter å gå mellom Raulandsakademiet og vevsalen.

Ta med:

Minst 30 stk. 4-hols brikker

Ullgarn/beltegarn til renning

Innslagsgarn i bomull

Skrivesaker, fargeblyantar og ruteblokk

Vevkniv dersom du har.

Du får kjøpt på kurset:

Brikker får du kjøpt på Raulandsakademiet, kr 10 per brikke

Ullgarn som høver til brikkevevde hårband og belte, (beltegarn) får du kjøpt av Ingunn. Kostnad ca kr 200 per hårband.

Bok/hefte kr. 50,-

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform:

Fellesundervising og individuelle rettleiing.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Ingunn Hovde

Tlf.:

Adresse: 

E-post:

Facebook:

Datotorsdag 28. oktober
Tidspunktkl 19:00 - 15:00