torsdag 15. juli, kl 19:00

Brikkevev, vikingband

Start dato: 15.07.2021
Slutt dato: 18.07.2021
Kursnr.: 2134
Lærar: Bente Margrethe P. Skogsaas
Påmeldingsfrist: 3. juni

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

 

Basert på masteroppgåve  gav Bente Skogsaas ut boka: ‘Oseberg 34D. Rekonstruksjon og hvordan veve trinn for trinn’. I juni 2020 gjev Bente ut ei ny bok med 9 brikkeband frå Oseberggrava. I den er det bånd for nybegynnere, øvede og avanserte. Kurset er for nybegynnere og videregående.

Bente Skogsaas har bidratt til oppretting av fyrste nordiske arrangement for brikkeveverar i historisk brikkevev i Tønsberg 2018, (sjå artikkel i Norsk Husflid nr 5 2018).  På kurset vil ho kunne bidra med info og kunnskap om historisk brikkevev frå Norden, men fokus vil væra på veving av Osebergband fra de to bøkene.

Mål: At alle skal komme et stykke vidare med sin kompetanse i brikkevev generelt – og oppleve glede og mestring med veving av band frå verdast mest allsidige brikkebandfunn frå vikingtid.

Spesielle krav: Kurset er for både nybegynnare og vidarekomande. Om du er nybegynner eller er noko ute av trening og treng oppfriskning – så er oppstarten torsdag kveld lagt til rette for at du oppdaterar deg på bruk av symbol og begrep for treing og veving. Kva du klarer å veve under kurset er avhengig av kor erfaren du er med brikkevev, men det vil bli demonstrert og rettleia grundig i  metodane bak banda som folk ønsker å veve. Ta gjerne kontakt med Bente om du treng å vite meir om kurset passer for deg.

Antal timar 22

Innhald/dagsplan:

Studiematriell:

Ta med:

Det vil bli sendt ut utførlege instruksjonar om utstyr og materialbehov på e-post straks etter at påmeldingsfristen er ute. Mønster finner du i bøkene:

Boka: ‘Oseberg 34D. Rekonstruksjon og veving trinn for trinn’. Kurspris 280 kr.

Boka: ‘Oseberg 6A, 13B2 og 30B. Rekonstruksjon og hvordan veve trinn for trinn’.  Kurspris 390 kr.

Kurspris for begge bøkene: 580 kr.

Til sals på Raulandsakademiet:               

Brikker (kr 10/stk),

Bandvevfeste (kr 150),

Handvevd bandvevbelte (kr 250)

Store sikkerhetsnåler (kr 10 stk)

Vi gjer merksam på:

  • Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.
  • Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: fellesundervising og individuell rettleiing

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

Lærar: Bente Skogsaas

E-post: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/bente.skogsaas

 

 

 

Datotorsdag 15. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00