mandag 25. juli, kl 15:00

Akvarell

Start dato: 25.07.2022
Slutt dato: 31.07.2022

Kursnr.: 2235

Lærar: Ivar Øksendal

Påmeldingsfrist: 13. juni

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Lag dine eigne kunstverk med akvarell! Å male akvarell ser kanskje lett ut? Men her er det mykje å lære….. Du blir kjent med ulike akvarellteknikkar. Vi målar akvarell både ute og inne, landskap, oppstilling m.m.

Ivar Øksendal er utdanna frå Statens Kunst-og Handverkskole og Statens Kunstakademi, har hatt mange separatutstillingar og er innkjøpt av fleire galleri.

Kursplan:

Mål: Å gje ein innføring i akvarellteknikkane

Ant. timar med lærar: 42

Spesielle krav: Kurset passer for alle, om du har erfaring eller ei.

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid:

Emne vi vil koma innom under kurset:

 • Utstyr og materiallære
 • Maleteknikkar og penselføring
 • Komposisjon og bildebygging
 • Tre former for perspektiv
 • «Den kreative prosess»
 • Praktiske øvelsar og ferdiggjøring
 • Landskap, stilleben og portrett mm.

Kursdagen tek til med innleiande foredrag og undervisning. Vi arbeider med akvarell med forskjellige motiv.

Studiematriell:

Deltakarane bør ha med seg:

 • Skrin med akvarellfarger
 • Akvarellpenslar
 • Akvarellpapir av «god kvalitet»
 • Glass med lokk til vann (eit reint syltetøyglass eller liknande)
 • Blyant og viskelær
 • Maskeringsteip
 • Tørkepapir
 • Saks
 • Tapetkniv/ skjærekniv
 • Plate til å arbeide på ute. Ei plate av huntonitt eller finèr f.eks. 40×50 cm.
 • Hårfønar dersom du har
 • Liten ryggsekk og ein campingstol for å arbeide ute dersom det er vær til det.

Det er mogeleg å få kjøpt akvarellpensler, akvarellpapir og akvarellfarger på kurset.

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Du får korrektur under arbeidet og ei oppsummering i plenum etter kvar av øvingane.

Dersom det er ver til det kan vi arbeide ute, eller vi arbeider inne.

Fellesinformasjon om kursavgift, overnatting og undervisningstid


Lærar: Ivar Øksendal

Tlf.: 40490508

Adresse: Sløyfeveien 4, 3120 Tønsberg

E-post: [email protected]

Web: www.ivaroksendal.com. her finn du for eksempel CV m.m.

Datomandag 25. juli
Tidspunktkl 15:00 - 12:00