mandag 6. juli, kl 19:00

Akvarell

Start dato: 6.07. 2020
Slutt dato: 12.07.2020

Kursnr.: 2035

Lærar: Ivar Øksendal

Påmeldingsfrist 25. mai 

 

Les korleis du kan få 10% rabatt!

Påmelding

Lag dine eigne kunstverk med akvarell! Å male akvarell ser kanskje lett ut? Men her er det mykje å lære….. Du blir kjent med ulike akvarellteknikkar. Vi målar akvarell både ute og inne, landskap, oppstilling m.m.

Ivar Øksendal er utdanna frå Statens Kunst-og Handverkskole og Statens Kunstakademi, har hatt mange separatutstillingar og er innkjøpt av fleire galleri. Kurs frå måndag kl 19 til sundag kl 15. Påmeldingsfrist 25. mai.

Kursplan:

Mål: Å gje ein innføring i akvarellteknikkane

Ant. timar med lærar: 42

Spesielle krav: Kurset passer for alle, om du har erfaring eller ei.

Innhald/dagsplan:

Undervisningstid:

Måndag 1900-2100. Fyrst felles informasjon i Vesaassalen, deretter startar kurset på verkstaden.

Tysdag – laurdag: Kurs 0830-1600,  Sundag: kurs 0830-1500, lunchpause 1200-1245.

Emne vi vil koma innom under kurset:

 • Utstyr og materiallære
 • Maleteknikkar og penselføring
 • Komposisjon og bildebygging
 • Tre former for perspektiv
 • «Den kreative prosess»
 • Praktiske øvelsar og ferdiggjøring
 • Landskap, stilleben og portrett mm.

Kursdagen tek til med innleiande foredrag og undervisning. Vi arbeider med akvarell med forskjellige motiv.

Studiematriell:

Deltakarane bør ha med seg:

 • Skrin med akvarellfarger
 • Akvarellpenslar
 • Akvarellpapir av «god kvalitet»
 • Glass med lokk til vann (eit reint syltetøyglass eller liknande)
 • Blyant og viskelær
 • Maskeringsteip
 • Tørkepapir
 • Saks
 • Tapetkniv/ skjærekniv
 • Plate til å arbeide på ute. Ei plate av huntonitt eller finèr f.eks. 40×50 cm.
 • Hårfønar dersom du har
 • Liten ryggsekk og ein campingstol for å arbeide ute dersom det er vær til det.

Det er mogeleg å få kjøpt akvarellpensler, akvarellpapir og akvarellfarger på kurset.

Vi gjer merksam på:

• Gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er dette kurset dekka av Kopinoravtalen, som tillet kopiering frå bøker og trykksaker til undervisningsføremål.

• Vi reknar med at deltakar følgjer sikkerhetsinstruksar frå kursarrangør og kurslærar. Kursdeltakar er ikkje dekka av forsikring frå arrangør.

Arbeidsform: Du får korrektur under arbeidet og ei oppsummering i plenum etter kvar av øvingane.

Dersom det er ver til det kan vi arbeide ute, eller vi arbeider inne.

Pris: Kurs kr 6300,-
Opphald og mat i 6 døger kr 6900,-, 1150,- pr døger, kurspakke


Lærar: Ivar Øksendal

Tlf.: 40490508

Adresse: Sløyfeveien 4, 3120 Tønsberg

E-post: [email protected]:

Web: www.ivaroksendal.com. her finn du for eksempel CV m.m.

Datomandag 6. juli
Tidspunktkl 19:00 - 15:00