En fantastisk vintersesong i Rauland er i vente!

Publisert: 03.09.2021 14:09

Rauland Skisenter og resten av reiselivet i Rauland og verden har en lang og slitsom periode bak seg. To vintersesonger er gjennomført med en rekke tiltak som har begrenset tilbud og opplevelser. Mange oppfattet endringene som krevende, men historien har vist at det meste av det som ble gjennomført både var vellykket og nødvendig.

Nå står en ny sesong for tur. Vi må allerede nå ta de fleste avgjørelser for sesongens drift.

Situasjonen er slik at det fortsatt er knyttet usikkerhet til smittesituasjonen i Norge og i land som vi får gjester fra. Norge er nå inne i sin 4. smittebølge, støtteordningene til næringslivet opphører og satsen for merverdiavgift øker. 

Situasjonen er også slik at drift og utvikling av Rauland Skisenter henger tett sammen med utviklingen av reiseliv og bygging av fritidsboliger. Svært mange planer og deler av driften er avhengig av fortsatt aktivitet i Rauland. Rauland Skisenter vil til enhver tid tilpasse driften økonomisk og praktisk til de rammevilkår som finnes.

Med forbehold om at situasjonen kan påtvinge oss ytterligere endringer, vil følgende hovedprinsipper gjelde for driften av Rauland Skisenter denne sesongen.

Heiser/nedfarter

 • Stolheisene vil være åpne også i ukedager utenom ferier. Dette er avhengig av at det igjen blir gjester på disse dagene, i prinsippet fra Danmark
 • Fjellrupa og Hotellheisen holdes stengt på ukedager utenom ferier
 • Terrengparken og Vinterland på Vierli holdes stengt på ubestemt tid
 • Heimvegliheisen holdes stengt. Denne heisen åpner sannsynligvis sesongen 2022/2023. Det skal gjennomføres et betydelig vedlikehold, og dette er trolig ikke mulig å gjennomføre før denne sesongen
 • Barneheisen og skiutleie på Vierli er åpen i helger og ferier
 • Park-tilbudet blir fortsatt i Hotellbakken
 • Kveldskjøring vil bli i Hotellbakken, sannsynligvis på fredager og i ferier
 • Den nye, store nedfarten i Holtardalen, langs Leirbekk, åpnes ikke. Bakgrunnen for dette er at det ikke er mulig å utnytte de store mengdene stein som skal sprenges ut. Dette henger sammen med at det er reguleringsstans og stans i arbeidet med ny kommunedelplan.

Nye tiltak/investeringer

 • Snøanlegget i Holtardalen forlenges og bygges helt ned til starten av Holtarheisen. Dette er en betydelig investering
 • Det er påbegynt arbeid med en rekke sommertilbud i området rundt Vierli Kafeteria. Dette er knyttet til sykkelbane, stier, badstue ved Uvatn og annet. Mye av dette vil bli klart sommeren 2022
 • Det er foretatt en rekke utbedringer av nedfarter gjennom hele sommeren
 • Det vil komme nyheter for sommer og vinter sesongen 2022/23

Drift

 • Det vil bli solgt sesongkort fra 1. oktober.
 • Det vil som forrige sesong bare være mulig å kjøpe heiskort via vår nettløsning eller i automater
 • Type kort vil være omtrent som forrige sesong. Priser er foreløpig ikke fastsatt
 • Det kan bli mindre endringer i forhold til de daglige åpningstidene.
 • Dersom smittesituasjonen mot formodning ikke kommer under kontroll og nasjonale/ lokale krav tilsier at det kan det bli aktuelt med begrensinger i antall gjester i anlegget og å tilrettelegge for avstandskrav slik som i forrige sesong. Sesongkortsalget vil da opphøre.

Det vil bli en reduksjon i antall konserter og aktiviteter, men det blir etter planen både afterski og arrangementer, spesielt utendørs.

Ny sesong, nye muligheter

Vi fikk et stort antall tilbakemeldinger forrige sesong.  Særlig var dette knyttet til begrensinger i antall gjester og reduksjon i antall sesongkort. I ettertid fremstår det vel ganske klart at disse tiltakene var både nødvendige og i henhold til lokale og nasjonale regler. Vi håper like mye som alle våre gjester at vi kan gå tilbake «til det normale» så snart som mulig. 

Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å gi våre gode gjester og venner et flott tilbud også i kommende sesonger.

Vi gleder oss til å ønske dere velkommen tilbake til en ny, fantastisk sesong på Rauland!