Restriksjonar og anbefalingar i Vinje kommune

Publisert: 15.04.2021 12:04

Mange planlegger å besøke oss denne sommaren, me ynskjer dykk alle velkommen. .

Når du besøker oss, ber me deg huske dei 3 grunnleggende prinsippa:

 1. Hald avstand til andre enn din familie. Min 1. meter.
 2. Praktiser god håndhygiene. Vask hender ofte, benytt håndsprit, og avgrens nys og host i albuene.
 3. Hald deg heime om du er sjuk eller i karantene.

I Vinje Kommune er det nasjonale reglar og anbefalingar som gjeld (pr. 08.06.21).
Hald deg oppdatert til en kvar tid,  endringar kan skje raskt.

Helsenorge.no 
Vinje.kommune.no

Vinje kommune har ikkje lenger påbod om munnbind, men oppfordrar til å bruke munnbind på dei stadane der ein ikkje kan halde 1 meter avstand.

 • Reiser innenlands kan gjennomførast, med smittevernstilltak både på reisa og undervegs i opphaldet.
 • Det oppfordras til å møte andre utendørs, og ikkje ha besøk av fleire enn ti gjester inne/ ute i eget hus eller hytte.
 • Serveringsstadar og butikkar kan halde ope men med smittevernstilltak.
 • Servering av alkohol skjer kun ved bordservering, og sjenkestopp er kl 24.00.
 • Det kan haldast arrangement med inntil 50 personar på arrangement utan faste, tilviste sitteplassar og 200 personar når det er faste tilviste sitteplassar.
 • Symjehallane i kommunen er opne. Sjå vinje.kommune.no for åpningstider og kapasitet.
 • Styrkeromma held framleis stengt.
 • Kommunehuset opnar opp for besøk, men møte med sakshandsamar skal vera avtalt på førehand.


Gjester frå områder med høgt smittetrykk og skjerpande smittevernstiltak bør fygje reglane frå sin heimkommune.

 

Her kan du sjå korleis du brukar munnbind