Restriksjonar og anbefalingar i Vinje kommune frå 24. januar

Publisert: 25.01.2021 01:01

I Vinje fygjer i hovedsak dei nasjonal retningslinjene og i korte trekk er dette:

 

  • Ein kan ha inntil fem, gjester i itillegg til dei som allere bur saman, men alle bør framleis avgrense sosial kontakt.
  • Anbefaling om bruk av munnbind innandørs på offentlege stadar, alla over 12 år. Gjeld t.d butikkar, serveringsstader og bensinsstasjonar.
  • Alkoholservering i samarbeid med matservering fra 22.januar. Pub og barar kan ikkje sjenke alkohol.
  • Symjehallar har ope. Men husk begrensa plass, tinging av billett på www.vinjenett.no.
  • Kulturskulen er open for ordinær undervisning
  • Samfunnshusa opna for trening for barn og unge
  • Bygdekinoen avlysast fram til 26.januar
  • Møteverksemd inne, maks antal 10 stk. Unnteke er politiske møte.
  • Biblioteket er ope, men berre 10 besøkande om gongen.

Institusjonar

  • Sjukeheimen i Åmot og omsorgsbustader i Åmot og på Rauland, og Nordheimstunet i Haukeli er opna for besøk. Les meir om besøksrutiner her

 

Vinje kommune anbefalar bruk av munnbind i butikkar, buss, drosje, serveringsstader og ellers innandørs der ein ikkje greier å halde 1m avstand til andre som ikkje er husstandsmedlem.

Anbefalinga gjeld ikkje for barn under 12 år og personar som av medisinske årsakar ikkje kan bruke munnbind.

Her kan du sjå korleis du brukar munnbind