Informasjon om kommende sesong – Rauland Skisenter

Publisert: 08.09.2020 23:09

Covid-19 slo våren 2020 for fullt inn over Norge og rammet mange bedrifter og arbeidsplasser kraftig. Reiselivet var en av bransjene som tidlig fikk kjenne på konsekvensene av forbudene som ble iverksatt. Pandemien har skapt store økonomiske tap, permitteringer, bortfall av gjester og inntekter. Det har hittil i sommer og i tiden framover være mange utfordringer knyttet gjennomføring av drift med en lang rekke av smittevernstiltak, økte kostnader og usikre markeder.

Sommerferien er nå over og vi står overfor en høst med planlegging av en ny vintersesong. Dessverre er Covid-19 situasjonen ikke over. Dette er et element som sterkt påvirker både planlegging og nåværende situasjonen for Rauland Skisenter AS. Rauland Skisenter må da ta grep før kommende sesong. Dette er nødvendig for å trygge situasjon til selskapet.

Samtidig er det store planer for fremtiden knyttet til tilbudene i Rauland. Det er vårt mål at Rauland fortsatt skal være en av de beste destinasjonene i Norge både for Vinje innbyggere, ansatte og våre gode gjester fra inn- og utland. Markedets krav til produktutvikling og investeringer er både krevende og spennende. Vi håper at vi ganske snart kan komme tilbake med spennende nyheter!

Det er dessverre også en realitet at konsernets viktige eiendomsutvikling er under hardt press. Det har gjennom en årrekke vært en betydelig motstand mot hyttebygging i område, og dette har fått store økonomiske konsekvenser for oss nettopp i denne viktige tiden. Som et resultat av en helhetsvurdering vil fire av skiheisene på Vierli, som er en del av Rauland Skisenter, ikke være i drift kommende sesong. Dette gjelder Heimvegliheisen, Vierli Terrengpark Skitau og Vierli Vinterland med tilhørende fasiliteter.

Vår omsetning er her ganske beskjeden, og ved en mer konsolidert drift øker våre muligheter til å levere opplevelser av god kvalitet til våre gjester.

Barneheisen ved Vierli Kafeteria vil holde åpent som tidligere. Dette gjelder også skiutleie og Vierli kafeteria. Alle heiser på Tiur og i Holtardalen vil holde åpent, kveldskjøring vil skje i Hotellbakken.

Det jobbes nå med nye rutetider for skibussen, disse tidene samt andre relevante detaljer for driften vil bli annonsert fortløpende. Det jobbes nå mot åpning av de første heisene, dette vil så sant forholdene ligger til rette skje i starten av desember.

Åpning av Rauland Skiarena, med 3 km langrennsløype, vil skje så snart kuldegradene viser seg å være stabile og produksjon av kunstsnø kan begynne. Langrennsløypene er for øvrig ytterligere forbedret i Rauland flere steder ved at arbeidet med grunnpreparering har fortsatt denne sommeren. Det vil også bli lagt til rette for mer langrennsløyper rundt skiarealene på Vierli i tillegg til de eksisterende løypene på Rauland.

Arbeidet med å jobbe fram smittevernsrutiner er godt i gang. Dette vil omfatte smittevern i heiser, køer, renhold og rutiner på serveringstedene. Dette blir viktig for å sikre trygge vinteropplevelser for både våre gjester og ansatte. Det vil også bli et stort fokus på elektroniske løsninger knyttet til salg av skikort etc. Prisene på de fleste skikort vil gå noe ned dersom disse kjøpes online.

Vi er sikre på at denne vinteren skal bli fantastisk som alltid!

Les mer: Spørsmål/svar om Covid-19