VIKTIG INFORMASJON VEDR. KORONASITUASJONEN

Publisert: 12.03.2020 12:03

Fredag 13.03.2020

Informasjon til våre gjester:
Rauland Skisenter har fra i dag stengt til etter påske på grunn av kommunale vedtak basert på COVID-19 situasjonen. Dette gjelder alle våre tjenester og avdelinger. Avgjørelsen gjelder inntil videre.

Det er mange som nå kontakter oss. Vi prioriterer nå å håndtere situasjonen internt, samt kontakt alle gjester med ankomst i nær framtidig for å informere om situasjonen.
Vi ber om at gjester ikke kontakter oss pr. telefon da vi nå har veldig mange henvendelser. Send oss en mail, så vil alle få svar i tur og orden.
Når det gjelder spørsmål om refusjoner avventer vi svar fra bransjen sentralt. Inntil videre så viser vi til våre egne avbestillingsregler og oppfordrer alle gjester å ta kontakt med sine reiseforsikringselskaper.

E-post adresser:
Generelle spørsmål rundt skisenter driften: [email protected]
Spørsmål rundt overnatting hos Rauland Feriesenter: [email protected]

 

Vi er nå midt inne i en svært krevende og alvorlig situasjon. Vi må nå dessverre meddele at Rauland Skisenter, og alle servicebedrifter i Rauland, er blitt pålagt å stenge ned sin virksomhet fra og med 13.03.2020 etter pålegg fra kommuneoverlegen i Vinje Kommune, dette er knyttet til situasjonen rundt Covid-19.

I praksis betyr dette at samtlige skiheiser, skiutleier, serveringssteder og overnatting med all tilhørende aktiviteter nå stenger.

Dette er en vanskelig situasjon for alle, vi ber om forståelse for situasjonen og ber publikum se våre nettsider www.raulandskisenter.no for ytterlige informasjon (Det blir oppdatert)

Dette er ei melding frå Vinje kommune:

Kommuneoverlegen i Vinje pålegg turistnæringa i Vinje å stengje serveringsstadar, hotell, overnattingsstadar og skianlegg frå og med 13.03.2020 til etter påske.

Kommuneoverlegen oppmodar eigarar av fritidsbustader i kommunen om å ikkje nytte desse i denne perioden. Ein ber alle eigarar av fritidsbustader om å halde seg i heimkommunen. Vi ynskjer ikkje tilreisande med mogleg smitte til kommunen. Dette er eit tiltak for å hindre vidare spreiing av Covid-19 (korona) viruset, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Avgjersla er ein oppfylging av nasjonale føringar og smittevernlova.
Er ein pålagt karantene i heimkommunen skal det respekterast. Brot på reglar om karantene kan medføre rettsforfølging.

Vinje er ein liten kommune og har stort press på helsevesenet om dagen.
Kommunehelsetenesta er ikkje dimensjonert for den nasjonale krisa vi nå står ovanfor.