Rauland Skisenter midlertidig stengt

Til alle gjester og samarbeidspartnere av Rauland Skisenter AS.

Vi er nå midt inne i en svært krevende og alvorlig situasjon. Vi må nå dessverre meddele at Rauland Skisenter er blitt pålagt å stenge ned sin virksomhet fra og med 13.03.2020 etter pålegg fra kommuneoverlegen i Vinje Kommune, dette er knyttet til situasjonen rundt Covid-19.
Dette gjelder også andre servicebedrifter i Rauland:

Kommuneoverlegen i Vinje pålegg turistnæringa i Vinje å stengje serveringsstadar, hotell, overnattingsstadar og skianlegg frå og med 13.03.2020 til etter påske.

I praksis betyr dette at samtlige skiheiser, skiutleier, serveringssteder og overnatting med all tilhørende aktiviteter nå stenger.

Dette er en vanskelig situasjon for alle, vi ber om forståelse for situasjonen og ber publikum se våre nettsider www.raulandskisenter.no for ytterlige informasjon (Det blir oppdatert)

Dette er ei melding frå Vinje kommune:

Kommuneoverlegen i Vinje pålegg turistnæringa i Vinje å stengje serveringsstadar, hotell, overnattingsstadar og skianlegg frå og med 13.03.2020 til etter påske.

Kommuneoverlegen oppmodar eigarar av fritidsbustader i kommunen om å ikkje nytte desse i denne perioden. Ein ber alle eigarar av fritidsbustader om å halde seg i heimkommunen. Vi ynskjer ikkje tilreisande med mogleg smitte til kommunen. Dette er eit tiltak for å hindre vidare spreiing av Covid-19 (korona) viruset, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Avgjersla er ein oppfylging av nasjonale føringar og smittevernlova.
Er ein pålagt karantene i heimkommunen skal det respekterast. Brot på reglar om karantene kan medføre rettsforfølging.

Vinje er ein liten kommune og har stort press på helsevesenet om dagen.
Kommunehelsetenesta er ikkje dimensjonert for den nasjonale krisa vi nå står ovanfor.