HYTTEFOLKET VIL HA LUFTAMBULANSE I VEST-TELEMARK

Publisert: 02.04.2019 13:04

Rauland hyttevelforening, som representerer rundt 3000 hytter og fritidsleiligheter i Rauland, støtter etableringen av en base for luftambulansen i Vest-Telemark. Det er flere grunner til at vi gjør det. I dag er det to større områder i Sør-Norge der responstiden for å få akuttmedisinsk hjelp fra Norsk Luftambulanse er lenger enn 20 minutter, det ene er Øvre Telemark, det andre ligger i Hedmark. Vi mener mange tusen hyttefolk i Vest-Telemark, øvre deler av Setesdal og flere kommuner øst i Hordaland og Rogaland bør ha lik rett til akutthjelp som resten av befolkningen. Selvsagt gjelder også det de fastboende som bor innenfor «det sorte hullet» i dette området. Dersom passerspissen settes i Åmot vil hele dette tomrommet få innfridd kravet om akuttmedisinsk responstid på under 20 minutter.

Storstilt hytteutbygging

De siste 10-15 år har det vært en enorm utbygging av hytter og fritidsleiligheter i øvre Telemark og i kommunene over fylkesgrensene. Det er nok å nevne Gaustablikk, Tuddal, Skinnarbu, Rauland, Vågsli, Hovden og Røldal. Ingen ting tyder på at denne utviklingen vil stoppe opp. Bare i Rauland regner vi med at hyttene «befolkes» med 7-8000 mennesker i vinterferien, påsken, høstferien og jule- og nyttårshelgen. I takt med at størrelse og standard på hyttene øker, viser også undersøkelser at mange bruker hyttene langt mer i dag enn for noen tiår tilbake.

Skader på vinterstid

Erfaringsmessig er det på vinteren de fleste skadene oppstår som følge av uhell og ulykker i alpinbakker, skiløyper og ikke minst i trafikken. Brudd – og hodeskader, hjerte- og karsykdommer, besvimelser, forgiftninger, blødninger, blodpropp og andre indremedisinske komplikasjoner er på Luftambulansens ti på topp liste. I slike tilfeller kan ofte minutter være forskjellen på liv og død. En av landets fremste eksperter på akuttmedisin, professor Mads Gilbert, opererer med uttrykket «kortreist helse redder liv» og understreker at tidsfaktoren ofte er helt avgjørende ved behandling av skadde og syke. I en slik situasjon er hyttefolket opplagt best tjent med en fast stasjonert ambulansebase i Vest Telemark. Vi støtter derfor arbeidet for etableringen av base for luftambulansen i Åmot.

26. mars 2019 

For styret i Rauland hyttevelforening

Dag Ausen                                     Edvard Nesland
(sekretær)