Bli medlem!

ER DU HYTTEEIER I RAULAND? BLI MEDLEM AV VÅR FORENING! 

Innmeldingsskjema nederst

Rauland hyttevelforening (RHVF) har i over 30 år vært den overbyggende hyttevelforeningen for hele Rauland, fra Bossnuten i øst til Raulandsfjell i vest. I dag har vi drøyt 660 medlemmer, men vi vil gjerne bli flere!

Er DU også opptatt av …

 • Å påvirke kommunens utviklings- og reguleringsplaner?
 • At det må legges vekt på trafikksikring i hytteområdene, spesielt langs hovedveiene og ved flere viktige løypekrysningspunkter?
 • Bevaring og videreutvikling av et godt skiløypenett på vinterstid?
 • Utvikling av et enda bedre nett av merkede turstier, med gode parkeringsforhold til attraktive turmål?
 • Sikring av åpne sluser fra hyttefeltene og ut i
  friområdene?
 • Å hindre støyende aktiviteter i hytteområdene, som f.eks. ulovlig snøscootertrafikk?
 • Å sikre god ambulanseberedskap og Vest Telemark?
 • Å argumentere for lave kommunale avgifter og ingen innføring av eiendomsskatt?

Og dessuten ……

 • RHVF har god dialog med Vinje kommune og ivaretar hyttefolkets interesser i viktige utbyggingssaker på vegne av alle hytteeiere i Rauland
 • RHVF er representert i styret i Kraftforsyningslaget og sørger for at hyttefolkets interesser blir hørt
 • RHVF er for tiden representert i styret i Rauland Turist og taler hyttefolkets sak her
 • RHVF er kollektive medlemmer i Norges Hytteforbund som gir adgang til gratis juridisk rådgiving til hyttefolket
 • RHVF subsidierer sosiale aktiviteter som påskeskirenn for barna, ski- og smørekurs samt vårt populære Høsttreff
 • RHVF oppfordrer for øvrig alle hytteeiere om å bidra til det store spleiselaget GjeLåm for å sikre gode skiløyper!

Årskontingenten er for tiden kr. 250,-. Jo flere medlemmer vi er dess mer tyngde og gjennomslagskraft får vi.

Innmelding RHVF

Jeg ønsker med dette å melde meg inn i Rauland Hyttevelforening.