Årsmøte i Rauland Hyttevelforening

Publisert: 24.03.2023 20:03

Rauland Hyttevelforening inviterer alle medlemmer til årsmøte på Vierli kafeteria langfredag.

Fredag 7. april 2023 kl. 09:30

Dagsorden årsmøte

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å signere protokoll
3. Årsberetning og regnskap for 2022
4. Innkomne forslag
5. Fastsetting av kontingent
6. Fastsetting av styrehonorarer
7. Budsjett 2023
8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest søndag 2. april 2023. Sendes på epost til styret: [email protected]. Medlemsmøte Etter årsmøtet avholdes det et kort medlemsmøte. Her vil styret bl.a. legge fram forslag til saker og aktiviteter styret vil jobbe med kommende år. Det blir også informasjon fra aktører i Rauland. Det tradisjonsrike påskeskirennet for barn arrangeres i forlengelsen av årsmøtet, se egen invitasjon.

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

Med hilsen Styret i Rauland Hyttevelforening