Spørsmål og svar om Covid-19

Publisert: 09.09.2020 12:09

Det er nå mange som gleder seg til vinteren. Det er også mange som har spørsmål om hvordan vinteren blir hos oss. Mange av spørsmålene kan vi svare på i dag. Andre spørsmål arbeider vi med å svare på, og vil fortløpende oppdatere om dette arbeidet.

Kommer dere til å stenge deler av anlegget eller reduseretilbudet i år på grunn av Covid-19?
Rauland Skisenter har varslet at det blir en litt annen drift i vinter. Planlegging av en ny vintersesong er godt i gang. Dessverre er Covid-19 situasjonen ikke over. Dette er et element som sterkt påvirker både planlegging og nåværende situasjonen for Rauland Skisenter AS. Rauland Skisenter må da ta grep før kommende sesong. Dette er nødvendig for å trygge situasjon til selskapet. Som et resultat av en helhetsvurdering vil fire av skiheisene på Vierli, som er en del av Rauland Skisenter, ikke være i drift kommende sesong. Dette gjelder Heimvegliheisen, Vierli Terrengpark Skitau og Vierli Vinterland med tilhørende fasiliteter.

Du kan lese hele pressemeldingen rundt driften for kommende sesong her

Hva skjer dersom Rauland Skisenter denne sesongen også må stenge helt ned pga. pandemien?
For de som kjøper sesongkort hos oss gir vi garanti for refusjon hvis vi mot formodning skulle komme opp i en situasjon der anleggene må stenge ned større deler av sesongen grunnet Covid-19. Innenfor perioden 5.desember 2020-5.april 2021 vil følgende refusjonsordning gjelde (vi trekker fra den faktiske bruken, lik som dagskort kjøpt på nett:

Antall åpningsdager Refusjon av betalt sesongkortpris
< 75 dager 20 %
< 50 dager 40 %
< 25 dager 60 %

Hvis anlegget er stengt hele sesongen, dvs. fra 05.desember.2020- 05.april 2021- vil de gis refusjon på hele beløpet – et administrasjonsgebyr.

Det ligger i sakens natur at et eventuelt refusjonskrav ikke kan avregnes før etter at sesongen er avsluttet. Inntil sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav. Eventuelle krav på refusjon skal rettes til anleggseier etter dette tidspunkt.

Vi hadde sesongkort i fjor og fikk ikke brukt sesongkortet de siste ukene siden dere stengte. Får vi igjen penger, eller trukket av en ytterligere rabatt på sesongkortet?
Nei. Dette utløser dessverre ikke refusjon eller rabatt på nytt sesongkort, til tross for 6 uker kortere sesong i fjor. Totalt sett hadde vi over 75 dager åpent sesongen 19/20.

Hvilke smitteverntiltak igangsettes i vinter?
Pandemien er fortsatt ikke over så vi har regler og rutiner som vi må forholde oss til, både fra lokale og nasjonale myndigheter. Arbeidet med å se på hvilke smittevernsrutiner som skal gjelde i vinter er vi nå i gang med. Det gjelder alt fra smittevern i heiser, i hytter og leiligheter, renhold og rutiner i varmestuer og generelt i anlegget. Det er på det rene at det vil bli satt i gang ganske omfattende tiltak som vil påvirke både gjester og ansatte. Det viktigste for oss er at alle skal ha en så god og trygg opplevelse som mulig. Vi kommer tilbake med mer info om dette arbeidet så snart det er klart.

Hvilke avbestillingsregler gjelder ved booking av overnatting hos dere?
Ved avbestilling av opphold i perioden etter 1.11.2020, 20 dager eller mer før ankomst, tilbakebetales hele leiesummen minus et ekspedisjonsgebyr på kr 350,-. Ved avbestilling mindre enn 20 dager før ankomst må hele beløpet betales i sin helhet.

Får vi refundert oppholdet (overnatting hos Rauland Feriesenter) om dere må stenge ned pga. Covid-19?
Dere vil få muligheten til å ombooke oppholdet til et senere tidspunkt eller få refundert om vi pålegges å stenge ned vår virksomhet.