Informasjon fra Rauland

Vi følger Korona-situasjonen

Rauland er i likhet med resten av landet berørt av den krevende og alvorlige situasjonen i Norge og verden.

Her vil vi komme med nyttig informasjon til hyttefolk, turister og andre i forbindelse med situasjonen nå og fremover.

Vinje kommunen måker uten betaling hyttetak, patruljerer alle hytteveier og fortar alt nødvendig ettersyn. Ta kontakt med Vinje kommune dersom dere trenger hjelp!
Les mer: Informasjon til deg med fritidseigedom


Image

Våre servicebedrifter er stengt på ubestemt tid.


I henhold til situasjonen er alle våre servicebedrifter stengt ned inntil videre. Dette omfatter bl.a:

  • Rauland Skisenter, Holtardalen, Tiur, Vierli
  • Rauland Feriesenter
  • Rauland Høgfjellshotell
  • Raulandsfjell
  • Raulandsakademiet

Vi takker alle for dugnaden og ber alle om å fortsette det gode samarbeidet og følge myndighetens råd slik at vi kommer oss gjennom dette.

Aktuelt


Ikke noe nytt å vise akkurat nå.

Melding fra Vinje Kommune


Kommuneoverlegen i Vinje pålegg turistnæringa i Vinje å stengje serveringsstadar, hotell, overnattingsstadar og skianlegg frå og med 13.03.2020 til etter påske.

Kommuneoverlegen oppmodar eigarar av fritidsbustader i kommunen om å ikkje nytte desse i denne perioden. Ein ber alle eigarar av fritidsbustader om å halde seg i heimkommunen. Vi ynskjer ikkje tilreisande med mogleg smitte til kommunen. Dette er eit tiltak for å hindre vidare spreiing av Covid-19 (korona) viruset, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Avgjersla er ein oppfylging av nasjonale føringar og smittevernlova.
Er ein pålagt karantene i heimkommunen skal det respekterast. Brot på reglar om karantene kan medføre rettsforfølging.

Vinje er ein liten kommune og har stort press på helsevesenet om dagen.
Kommunehelsetenesta er ikkje dimensjonert for den nasjonale krisa vi nå står ovanfor.