lørdag 24. februar, kl 11:00

Vintermarknad på Rauland

Me ynskjer deg hjertelig velkomne til Rauland sentrum laurdag 24. februar frå kl 11.00-15.00.

Etter suksessen med det årlege haustmarknaden, «Rauland Høstfest», tek vi no initiativet til å skape ein vintermarknad som vil finne stad i Rauland sentrum laurdag 24. februar.

Me innbyr til ein levande marknadsplass der lokalbefolkninga og besøkande kan nyte det beste av kva utstillarane har å tilby. Her finn du alt frå handverk, lokalt produserte matvarer, klede og mykje meir.

Marknaden vil vere framom skulen og ungdomsklubben i sentrum og ope frå 11.00 – 15.00.

Velkomen!

Eit utval utstillarar:

Rita Metveit med skinn arbeid
Jan Aabel godteri og leiker
Signe Heia
Bjørg Åse Byggland- løypevotten
Heimebakeriet Anne Underberg
Aketun Fisk
Aslaug Jore – saum
Christian Anton Smedshaug- Bokarven
Gunn Evensen – Småbruket Moen
Telemark Spas
Rauland Jernvare
Brukt kara 4 stk, Strein Arne Fossheim
Signe Botnan – Designe
Hjørdis Myrvold
Johanna Skinnarland
Karin Mangelrød/Ivar E.Hovland
Lega
Anne Varden
9 klasse har open kafe på ungdomsklubben (Sondov)
Epleblomsten
Bodil og Mona med strikk og vesker
Strikka sjal og genserar frå Fjellbanen
Skinvesker frå Harmatihedi
HulderUll

Datolørdag 24. februar
Tidspunktkl 11:00 - 15:00