torsdag 18. april, kl 09:00

Grendelåmi, fantastisk turrenn på Skjærtorsdag

Familierennet Grendelåmi gjeng i flott høgfjellsterreng.

NB! På grunn av is- og føretilhøve gjeng turen i år frå Øyfjell Grendehus til Stavsvatn og tilbake.

Turen er ca 20 km lang, med matservering på høgaste punkt ca 1000 m over havet.

  • Påmelding Øyfjell grendehus frå kl 09.00
  • Sal av pylser og drikke på Stavsvatn. Kun kontant salg
  • Sal av mat og drikke i målområdet. Vipps og kontant

Merke og pokalar som tidlegare år.

Kontakt tlf:

Torild 92466417 Ellen 97037975

Datotorsdag 18. april
Tidspunktkl 09:00